Logotypen för YourFlow AB
Länk till den engelska versionenLänk till den engelska versionenLänk till den engelska versionenLänk till den engelska versionen

För effektiva flöden

Den rätta vägen till lean

  • Den rätta vägen till lean och effektiva flöden är att fokusera på flödeseffektivitet.
  • Flödeseffektivitet kommer att "dra" med sig en ökad resurseffektivitet.
  • Fokus på resurseffektivitet riskerar att förminska flödeseffektiviteten (röda pilen).
    • Denna effekt har bevisats i många fall och beror av ambitionen att öka resurstillgängligheten.
Bild som visar den rätta vägen till effektiva flöden (med hjälp av fokus på flödeseffektivitet)

Arbetssätt med YourFlow

YourFlow erbjuder ökad lönsamhet genom förbättringar av produktiviteten.

Förbättringarna uppnås genom ledtidsförkortning som är ett kraftfullt och enkelt sätt för att eliminera slöserier.

Fokus på ledtidsförkortning ökar tydligheten och gör det lättare att samla organisationen och skapa engagemang.

Med YourFlow kan alla bidra med förbättringsförslag som ger mer integrerade lösningar.

Eftersom att YourFlow är enkelt så kan ni arbeta själva med verktyget och får då en snabbstart i ert arbete med ständiga förbättringar.

Bild som visar arbetssättets lönsamhet och svårighetsgrad i förhållande till andra arbetssätt

Följ

Dela

Copyright © 2012 • Alla Rättigheter Reserverade • YourFlow