Logotypen för YourFlow AB
Länk till den engelska versionenLänk till den engelska versionenLänk till den engelska versionenLänk till den engelska versionen

För effektiva flöden

Om Företaget

YourFlow AB erbjuder produkter och tjänster inom områdena logistik och produktion.

Vi erbjuder flexibla lösningar utifrån just ditt behov.

Vi utbildar och coachar i användandet av YourFlow och gör även förstudier och leder projekt.

Mjukvaruverktyget YourFlow för modifierad värdeflödesanalys är kärnan i YourFlow AB:s produktportfölj.

Kontakta oss för fortsatt diskussion

Läs om olika referensprojekt som YourFlow AB deltagit i genom att klicka på tabben nedan.

Bild som visar YourFlow AB:s erbjudande som ett cirkeldiagram
  • Lean transformation. Flödesinriktning och ledtidsförkortning av större bearbetning. Skapande av midiblock för effektivt operatörsutnyttjande. Införandet av nya logistiklösningar (unikt i Europa).
  • Kapacitetshöjande projekt för mjuk- och hård bearbetning av synkroniseringar.
  • Lean flow projekt. Flödesinriktning av intern logistik växellådsmontering samt införandet av AGC lösning.
  • Ny rangeline. Rationaliseringsprojekt, sammanslagning av 2 monteringar till 1. Förenklingar av logistiklösningar samt införandet av AGC lösning med trafikledningssystem.
  • Förstudie för trådtillverkning. Förslag på flödesförbättringar och effektiviseringar i trådtillverkningsprocess.
  • Förstudie för hustillverkning. Ledtidsförkortning och nytt koncept. Ökad kapacitet med bibehållen bemanning.
  • Ny montering. Sammanslagning av tre monteringar till en.

Följ

Dela

Copyright © 2012 • Alla Rättigheter Reserverade • YourFlow